Om oss

Kort om oss

Pipeliner er en entreprenør som leverer kostnadseffektive løsninger for fornying av rør og rørsystemer, på land og offshore.

Selskapet har siden etablering i 2005 jobbet mye på norsk sokkel, og har siden 2013 gått inn i offentlig sektor innen vann og avløp.

I dag er selskapet godt etablert innen offshore, industri, offentlig VA og privat avløp.

Pipeliner er medlem av SSTT, og jobber dermed aktivt for å fremme en positiv og holdbar samfunnsutvikling der infrastrukturen bevares og utvikles med minimale forstyrrelser for miljø og omgivelser.

Noen raske spørsmål og svar

Er strømpene dere benytter godkjent for bruk i drikkevann?

Alle produkter Pipeliner benytter i drikkevann er anbefalt av Mattilsynet og godkjent for bruk i drikkevann.

Utfører Pipeliner hele jobben selv?

Pipeliner gjør alt fra prosjektering til gjennomføring i alle prosjekter vi utfører, både på land og offshore. Pipeliners operatører har både erfaring og godkjenninger for å jobbe på plattformer.

Kan Pipeliner gjennomføre rehabilitering av drikkevannsledninger med anboringer?

Ja, ved å benytte en strømpe som hefter på eksisterende rørvegg kan vi rehabilitere ledningen og frese opp eksisterende anboringer.

Hvilke underleverandører benytter Pipeliner?

Pipeliner er leverandøruavhengig og benytter ulike produkter etter behov hos kunde.